(C68) [Inishie no Nushi (Kuromitsu Kinako)] Your Sweets (Ichigo 100%)