(C67) [Motsu Ryouri (Motsu)] Shiri mai 2 (King Of Fighters)