[Kuroi Hiroki, Honmachi Keisuke] Seitenshi Yumiel III - Dark Revival