[Musashi-dou (Musashino Sekai)] Futa-Mai Seisakujou (Final Fight, King of Fighters)