(C75) [Kinbou Sokai (Konmori)] Shishun no Mori (Kannagi: Crazy Shrine Maidens)