[Hotahota] Marugoshi no Senshi (The Wing of Madoola, Silviana)