[DIE4YOU, COPY CAT CRIME (Hiroimaki, Saiki Keita, Shinma Daigo)] Houmatsujin (Shiritsu Justice Gakuen)