(CR27) [Akahira Kirin, A's Library (Akahira Kirin)] Seikimatsu no Kanegoto ni Ayakatte San (To Heart)