(C76) [Koueidou (Katou Jun)] Mikawa Ondo 6 (Tatsunoko vs. Capcom)