[GiriGiriCombination.] Bokura no Seihai Sensou. (Denchiha) (Fate/Stay Night)