[Shinohara Heavy Industry (Haruna Mao, Akatsuki, Ukyochu)] Cyi igaino Nanika. (Chobits)