(C70) [Sunset Dreamer (Chachaki Noriyuki)] Natsu no Tarinai etc (Detective Conan)