(C62) [Ketsukaseya (Ryuu Mokunen)] To wa Nabakari no.