(C46) [Tenny Le Tai (R-Koga)] YAH!! MY GODDESS (Ah! My Goddess)