(C75) [Otomekibun (Sansyoku Amido.)] Gakkou de Seishun! -Kouhai mo Issho-