(Yume no Naka no Niwashi) [tear drop (Imohara, Tomosuke)] I doll fancy (Rozen Maiden)